Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Tisztújító közgyűlés 2008

2008.12.11

Tisztújító közgyűlés 2008. - MEGHÍVÓ

Tisztelt Tagtársam!

Szeretettel meghívlak az egyesület Tisztújító közgyűlésére.

Helyszín: Kulturális Egyházi Központ
Időpont : 2008. november 13. 18 óra

Napirendi pontok:

1. Az elnökség beszámolója az elmúlt év tevékenységéről
2. Az új elnökség megválasztása a következő öt évre
3. Az őszi kirándulás előkészítés
4. 2008. év programjainak és költségvetési igényének összeállítása
5. Festékadomány igényfelmérés
6. Egyebek

A napirendi pontok fontosságára való tekintettel, részvételedre feltétlenül számítok!

Herceghalom, 2008. október 31.


Üdvözlettel: Izsák Irén
                  Egyesületi elnök

 -----------------------------------------------------------------

Jegyzőkönyv

2008. november 13.

A tisztújító közgyűlés a következő forgatókönyv szerint zajlott:

 1. Jegyzőkönyvvezető és hitelesítők megválasztása

 2. Levezető elnök megválasztása

 3. Napirendi pontok elfogadása

 4. Köszöntő

 5. Leköszönő elnökség beszámolója

 6. Beszámoló elfogadása

 7. Jelölőbizottság beszámolója, átminősítésük szavazatszámláló bizottsággá

 8. Jelöltek nyilatkozata, hogy elfogadják a jelölést

 9. Szavazólapok kiosztása

 10. Titkos szavazás

 11. Eredményhirdetés

 12. Őszi kirándulás

 13. 2009. évi programtervezet, költségvetési igények

 14. Festékadomány

 15. Egyebek

A leköszönő elnök megnyitója után a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők megválasztása következett.

Az egyesület 34 tagja közül 21 tag van jelen, azaz a közgyűlés határozatképes; a jelenléti ív mellékelve.

 

Jegyzőkönyvvezető: Miklósné Harcsa Andrea
Jegyzőkönyv hitelesítő: Farkasné Hőrich Virág
                                 Czinege Jánosné
Levezető elnök: Szabó György

A közgyűlés egyhangúan elfogadta a meghívóban is szereplő napirendet.

Izsák Irén leköszönő elnök beszámolójában először a 2008. évi programokról, a NOE-tól és a Vöröskereszttől kapott adományokról tájékoztatta a tagokat, majd projektorral kivetítve a bankszámláról és a házipénztárról láthattunk külön tételes elszámolást.

Farkasné Hőrich Virág az éves beszámolót kiegészítette azzal, hogy volt egy „Nyárzáró buli” is augusztusban, amelyet az egyesület közösen rendezett a „Reality Sound”-al, akik több megelőző rendezvényünkön biztosították a zenét és a jó hangulatot.

Javaslatként elhangzott, hogy a következő évben jó lenne, ha a pénzügyi beszámolót a meghívóval együtt mindenki megkapná. A közgyűlés 16 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 5 tartózkodással, a beszámolót elfogadta.

Ezután ismét Izsák Irén kért szót és elmondta, hogy az elmúlt időszakban a pénzügyekkel kapcsolatban különböző vádak érték az egyesület vezetőjét, amelyeket határozottan visszautasít, valamint arra szólította fel az egyesületből kilépni szándékozó tagokat, hogy a kilépést a szavazás előtt tegyek meg.

Szabó György érdeklődött egy pályázat visszamondásának okairól. A jelenlévők tájékoztatták Őt a döntést megelőző helyzetről és arról, hogy a döntés közgyűlésen született.

Következő napirendi pontként a jelölőbizottság számolt be a jelölésekről és a jelöltekről.

A bizottság elnöke elmondta, hogy nehéz volt a tagokat elérni és vélemény-nyilvánításra bírni. Ajánlást számos egyesületi tag kapott, de a többségük nem vállalta a jelölést.

Az elnöki tisztségre ajánlást kapott és a jelölést vállalja:
Izsák Irén

Ajánlást kapott, de nem vállalja:
Cserkuti Julianna
Csizmadia Zsuzsa
Farkasné Hőrich Virág
Józsa Ferencné
Molnárné Bagi Ágnes
Schubert Erzsébet
Szabó György

Vezetőségi tagságra ajánlást kapott és a jelölést vállalja:
Fekete Zoltánné Csilla
Izsák Irén
Józsa Ferencné
Mórocza Rozália

Ajánlást kapott, de nem vállalja:
Czinege Jánosné
Cserkuti Julianna
Dr. Lipka Sándorné
Falusi Anikó
Farkasné Hőrich Virág
Gubicza Ferencné
Körösladányi Istvánné
Miklósné Harcsa Andrea
Molnárné Bagi Ágnes
Szabó György
Tompos Attila

Ezek után minden jelölt személyesen is megerősítette az álláspontját. A jelölő- bizottság átalakult szavazatszámláló bizottsággá, és az egyesület tagjai titkos szavazással elnököt és két elnökségi tagot választottak a következő 5 éves ciklusra.

A szavazatok számolása közben az elmúlt évek rendezvényein készült fényképeket segítségével egy kicsit nosztalgiázhattunk is.

A szavazás eredménye

Az elnök személyére 21 szavazat érkezett, amelyek megoszlása:

18 szavazat Izsák Irén

3 érvénytelen volt

Elnökségi tagokra 42 szavazat érkezett, amelyek megoszlása:

17 szavazat Józsa Ferencné

10 szavazat Mórocza Rozália

9 szavazatot kapott Fekete Zoltánné Csilla

6 érvénytelen volt

Az egyesület új vezetősége a választás után a következő:
Elnök: Izsák Irén
Elnökségi tagok: Józsa Ferencné és Mórocza Rozália

A következő napirendi pont az őszre tervezett kirándulás időpontjának és helyszínének egyeztetése volt. A kirándulást a Millenárison rendezett „Adventi Gyermekprogram”-ra szervezzük november 29-én.

Szintén fontos napirendi pont volt a jövő évi programtervezet összeállítása és a várható költségek megbeszélése.

Egyesületünk 2009-es évre tervezett programjai:

 • tavasz kirándulás a Vasúttörténeti Parkba
 • nyár résztvétel a NOE családi napon Tatabányán
 • ősz kirándulás
 • tél Karácsonyi Vásár

Ezen kívül bővíteni kell a rendezvények lebonyolításához rendelkezésre álló eszközeinket pl. sátrak, világítás, hosszabbítók… vásárlásával.

Az egyesület a tagoknak szervezett programok mellett továbbra is szeretné megrendezni a Gyermeknapot és a Nosztalgia Disco-t, de módosított támogatási feltételekkel. Úgy érezzük, hogy ezek a rendezvények nemcsak az egyesület tagjainak szólnak, ezért nem sorolhatók ugyanolyan 50%-os támogatási kategóriába, mint a többi program.

A jelenlévők egyhangúan megszavazták a 2009. évi programtervezetet a támogatási igényekkel együtt.

Egyéb napirendi pontok :
Érkezett festékadományra vonatkozó igények felmérése.

Az egyesület megalakulásakor az Alapító okirat és az Alapszabály mellé el kellett volna készíteni a Szervezeti és Működési Szabályzatot, a Pénzkezelési Szabályzatot és a Határozatok Könyvét. A hiányzó szabályzatokat fontos lenne minél előbb pótolni, mert így az egyesületet ért bírálatok nagy része is kivédhető lenne.

A pénztárat eddig kezelő Körösladányi Istvánné kérdezte, hogyan történjen a pénz átadása az új vezetőségnek. Javaslat: jegyzőkönyv kíséretében át lehet adni.

Tájékoztató 4 új belépő tagról.

A következő megbeszélés időpontjának egyeztetése – következő hét csütörtök 18 h, téma: Karácsonyi vásár előkészítése.


Herceghalom, 2008. november 13.

 

Miklósné Harcsa Andrea
Czinege Jánosné
Farkasné Hőrich Virág

 -----------------------------------------------------------------

Működési költségek támogatására kiírt pályázat elszámolása
(Az elnökség beszámolója)


Az egyesület 2008. évi működési költségei költségnemek szerinti bontásban:

Költségnem tervezett Ft tényleges Ft
Számlavezetési díj 25.000 22.280
Banki költségek 5.000 4.578
Könyvelési díj 25.000 20.000
Posta költségek 5.000 4.210
Szervezési költségek 35.000 63.482
NOE tagdíj 31.500 27.000
Útiköltség elszámolás 20.000 9.254
Szállítási költségek 35.000 30.000
Tárgyi eszköz vásárlás 50.000 25.020
Alapanyag költségek 45.000 81.977
Vásárolt szolgáltatások 300.000 122.000
Összesen: 576.500 409.801
     
Pályázott működési támogatás:   100.000 Ft
Elnyert működési támogatás:   83.000 Ft
Számlával igazolt működési költségek:   409.801 Ft

Egyesületünk 2008-ra tervezett feladatait maradéktalanul teljesítette, több faluszintű rendezvény szervezését, lebonyolítását vállalta magára.
Kérem beszámolóm elfogadását.

Herceghalom, 2008. december 28.


 

Izsák Irén
Elnök

 -----------------------------------------------------------------

 2009. évi programtervezet, költségvetési igények

Ennek értelmében saját szervezésben az alábbi feladatokat kívánjuk megvalósítani:

1.) tavasszal kirándulás a Vasúttörténeti parkba
költségek: útiköltség, belépők, étkezési költség 50 főre 180.000 Ft

2.) nyáron Régiós Családi nap a NOE szervezésében Tatabányán a Csónakázó tónál
költségek: útiköltség, étkezési költség 50 főre 80.000 Ft

3.) ősszel egy Gasztrofesztiválon való részvétel
költségek: útiköltség, belépők, étkezési költség 50 főre 180.000 Ft

4.) télen a Karácsonyi vásár megszervezése
költségek: kellékek, eszközök, alapanyag költségek 60.000 Ft

5.) egyéb tervezett fejlesztéseink 60.000 Ft
sátor állomány felújítása, elektromos autók megjavítása,
egyéb rendezvénykellékek beszerzése(hosszabbítók, világító eszközök stb.)

 

Tervezett feladataink költsége: 560.000 Ft

2009. évre igényelt program támogatás: 200.000 Ft

2009. évre igényelt működési támogatás: 100.000 Ft

 


A község egészét érintő rendezvények:

 1. Nosztalgia diszkó: önerőből
 2. Gyermeknap: az előző évek tapasztalatai alapján az egész napos program megrendezése kb. 800.000 Ft-ba kerül.
  Az Egyesület a 2009. évi gyermeknapi rendezvény lebonyolításához, a humán erőforrása mellett 180.000 Ft-ot tud biztosítani (tagdíj, adományok formájában).